You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Адал явдалт, гадаад орчны хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар өөртөө итгэлтэй болох, багаар ажиллах, учирч болох саад бэрхшээлийг даван туулах , байгалийн үзэгдэл гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх аргад суралцана.

Байгаль, танин мэдэхүйн хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар эх дэлхий, байгалиа танин мэдэж , байгаль орчноо хамгаалах, хайрлах эерэг хандлага төлөвшинө.

Соёл, урлаг, спорт хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар урлаг болон спортын өөрийн авьяас чадвараа хөгжүүлж, бие бялдрын хөгжлөө сайжруулан шинэ мэдлэг мэдээллийг танин мэднэ.

Амьдрах ухаан, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх

Энэхүү хөтөлбөр нь өөрсдийн оролцоонд суурилсан хэлбэрээр харилцан туршлага солилцох, зохион бүтээх, бүтээлчээр сэтгэх, өөрийн ур чадвараа тодорхойлох, шинэ зүйл сурах, танин мэдэхүйн мэдлэгээ нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.

Монгол бахархал хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөр нь Монголчуудын өв, соёл, уламжлалыг өвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх монгол ухаанд суралцуулах, танин мэдэх хүслийг нэмэгдүүлэх, биет болон биет бус өвийг сурталчлах зорилготой.

Цогцолборын танилцуулга

Улс үндэстний хүүхэд, өсвөр залуу үеийг нийгмийн харилцааны үнэт баялаг, үндэсний ёс заншлаас суралцуулах, хүүхдийн эрхэд суурилсан хөгжлийг дэмжих, тэдний амарч, хөгжих эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлэх, хөгжлийн хөтөлбөрийн арга зүйг дэлгэрүүлэх эрхэм зорилготой Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” цогцолбор нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын харъяа төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

Тоон мэдээ

9700+

Үндсэн ээлж
11000+

Өдрийн амрагч
20700+

Нийт амрагч

Зургийн цомог

1


2


3


4


5


6